Georgia công bố kết quả kiểm phiếu lại, giải đáp về tin có gian lận bầu cử

Quan chức bầu cử hàng đầu Georgia Brad Raffensperger. Ảnh: AFP.
Quan chức bầu cử hàng đầu Georgia Brad Raffensperger. Ảnh: AFP.
Quan chức bầu cử hàng đầu Georgia Brad Raffensperger. Ảnh: AFP.
Lên top