General Motors có thể lên Mặt trăng thế nào?

Xe buggy Mặt trăng nguyên bản của General Motors. Ảnh: GM/NASA
Xe buggy Mặt trăng nguyên bản của General Motors. Ảnh: GM/NASA
Xe buggy Mặt trăng nguyên bản của General Motors. Ảnh: GM/NASA
Lên top