GDP Trung Quốc tăng kỷ lục 18,3% trong quý đầu tiên năm 2021

Cảng container Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Cảng container Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Cảng container Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top