Gaza thiệt hại 244 triệu USD từ các cuộc oanh tạc của Israel

800 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 10.000 ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Ảnh: AFP
800 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 10.000 ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Ảnh: AFP
800 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 10.000 ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Ảnh: AFP
Lên top