Gây tranh cãi dự án với Trung Quốc, Thủ tướng Anh viết thư cho ông Tập Cận Bình