Gãy lan can trường học ở Bolivia, 7 sinh viên thiệt mạng

Hiện trường vụ gãy lan can trường học ở Bolivia. Ảnh chụp màn hình.
Hiện trường vụ gãy lan can trường học ở Bolivia. Ảnh chụp màn hình.
Hiện trường vụ gãy lan can trường học ở Bolivia. Ảnh chụp màn hình.
Lên top