GAVI: Bốn biện pháp giúp Việt Nam khống chế thành công đại dịch COVID-19

Liên minh Toàn cầu về vaccine ca ngợi Việt Nam khống chế thành công đại dịch COVID-19 nhờ vào 4 biện pháp hiệu quả. Ảnh: LDO
Liên minh Toàn cầu về vaccine ca ngợi Việt Nam khống chế thành công đại dịch COVID-19 nhờ vào 4 biện pháp hiệu quả. Ảnh: LDO
Liên minh Toàn cầu về vaccine ca ngợi Việt Nam khống chế thành công đại dịch COVID-19 nhờ vào 4 biện pháp hiệu quả. Ảnh: LDO
Lên top