Gấu trúc khổng lồ giao phối thành công nhờ công viên đóng cửa ngừa COVID-19

Gấu trúc khổng lồ giao phối thành công nhờ công viên đóng cửa ngừa COVID-19. Ảnh: CNN
Gấu trúc khổng lồ giao phối thành công nhờ công viên đóng cửa ngừa COVID-19. Ảnh: CNN
Gấu trúc khổng lồ giao phối thành công nhờ công viên đóng cửa ngừa COVID-19. Ảnh: CNN
Lên top