Gặp ông Tập Cận Bình, Tổng thống Obama yêu cầu Trung Quốc tuân thủ nghĩa vụ trên Biển Đông