Gặp “chuyên gia giả dạng” trong thế giới ngầm

Súng đạn thu giữ sau một chiến dịch giăng bẫy có sử dụng chuyên gia giả dạng và đặc tình của DEA ở New York.
Súng đạn thu giữ sau một chiến dịch giăng bẫy có sử dụng chuyên gia giả dạng và đặc tình của DEA ở New York.
Súng đạn thu giữ sau một chiến dịch giăng bẫy có sử dụng chuyên gia giả dạng và đặc tình của DEA ở New York.
Lên top