Gần nghìn bé gái, phụ nữ biến mất từ khi Peru phong tỏa vì COVID-19

Các khách hàng đứng đúng vị trí chỉ dẫn trên thang cuốn để đảm bảo khoảng cách an toàn ngăn ngừa lây lan COVID-19, tại trung tâm thương mại Lima ở Peru. Ảnh: Reuters
Các khách hàng đứng đúng vị trí chỉ dẫn trên thang cuốn để đảm bảo khoảng cách an toàn ngăn ngừa lây lan COVID-19, tại trung tâm thương mại Lima ở Peru. Ảnh: Reuters
Các khách hàng đứng đúng vị trí chỉ dẫn trên thang cuốn để đảm bảo khoảng cách an toàn ngăn ngừa lây lan COVID-19, tại trung tâm thương mại Lima ở Peru. Ảnh: Reuters
Lên top