Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gần một nửa cử tri Mỹ gốc Việt ngả về bà Clinton