Gần 9.000 người Đức tiêm chủng lại vì y tá tráo vaccine

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Đức. Ảnh: DPA/AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Đức. Ảnh: DPA/AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Đức. Ảnh: DPA/AFP
Lên top