Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lên top