Gần 600 nhân viên y tế Mỹ tử vong vì đại dịch COVID-19

Có gần 600 nhân viên y tế Mỹ trên tuyến đầu chống dịch đã tử vong vì COVID-19. Ảnh: AFP
Có gần 600 nhân viên y tế Mỹ trên tuyến đầu chống dịch đã tử vong vì COVID-19. Ảnh: AFP
Có gần 600 nhân viên y tế Mỹ trên tuyến đầu chống dịch đã tử vong vì COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top