Gần 4.000 nhân viên Amazon nhận kết quả COVID-19 dương tính không chính xác

Sự cố kết quả xét nghiệm COVID-19 không chính xác của Amazon đã ảnh hưởng tới 3.853 nhân viên hôm 13.2. Ảnh: AFP
Sự cố kết quả xét nghiệm COVID-19 không chính xác của Amazon đã ảnh hưởng tới 3.853 nhân viên hôm 13.2. Ảnh: AFP
Sự cố kết quả xét nghiệm COVID-19 không chính xác của Amazon đã ảnh hưởng tới 3.853 nhân viên hôm 13.2. Ảnh: AFP
Lên top