Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước

Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước an toàn. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước an toàn. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước an toàn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top