Gần 2/3 người Mỹ được khảo sát tin vào điều này về người ngoài Trái đất

Hình ảnh ghi lại về một lần quân đội Mỹ chạm trán UFO của người ngoài Trái đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Hình ảnh ghi lại về một lần quân đội Mỹ chạm trán UFO của người ngoài Trái đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Hình ảnh ghi lại về một lần quân đội Mỹ chạm trán UFO của người ngoài Trái đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Lên top