Gần 1 tỉ liều vaccine COVID-19 của G7 là chưa đủ

Vaccine COVID-19 được phân phối theo sáng kiến COVAX. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 được phân phối theo sáng kiến COVAX. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 được phân phối theo sáng kiến COVAX. Ảnh: AFP
Lên top