Gái mại dâm Brazil tuần hành đòi được tiêm vaccine COVID-19

Những người hành nghề mại dâm biểu tình tại Rua Guaicurus, bang Minas Gerais, Brazil, ngày 5.4, yêu cầu được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Những người hành nghề mại dâm biểu tình tại Rua Guaicurus, bang Minas Gerais, Brazil, ngày 5.4, yêu cầu được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Những người hành nghề mại dâm biểu tình tại Rua Guaicurus, bang Minas Gerais, Brazil, ngày 5.4, yêu cầu được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top