Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gaddafi đã sống những ngày cuối cùng như thế nào?