G7 soạn hiệp ước y tế để ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Các nhà lãnh đạo G7 chụp ảnh chung khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở vịnh Carbis, Cornwall, Anh. Ảnh: AFP
Các nhà lãnh đạo G7 chụp ảnh chung khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở vịnh Carbis, Cornwall, Anh. Ảnh: AFP
Các nhà lãnh đạo G7 chụp ảnh chung khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở vịnh Carbis, Cornwall, Anh. Ảnh: AFP
Lên top