G-20 ủng hộ kế hoạch giúp các nước đang phát triển ứng phó COVID-19

Trụ sở của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: AFP.
Trụ sở của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: AFP.
Trụ sở của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: AFP.
Lên top