Fox News có lượng người xem truyền hình cao nhất đêm bầu cử tổng thống Mỹ

Người dân tại Seattle, Washington, xem diễn biến kết quả bầu cử Mỹ trên truyền hình trong đêm 3.11. Ảnh: AFP.
Người dân tại Seattle, Washington, xem diễn biến kết quả bầu cử Mỹ trên truyền hình trong đêm 3.11. Ảnh: AFP.
Người dân tại Seattle, Washington, xem diễn biến kết quả bầu cử Mỹ trên truyền hình trong đêm 3.11. Ảnh: AFP.
Lên top