Florida cấp tập ngăn chặn thảm họa lụt lội do vỡ hồ chứa nước thải

Bang Florida (Mỹ) đối diện nguy cơ lụt lội thảm khốc. Ảnh: AFP
Bang Florida (Mỹ) đối diện nguy cơ lụt lội thảm khốc. Ảnh: AFP
Bang Florida (Mỹ) đối diện nguy cơ lụt lội thảm khốc. Ảnh: AFP
Lên top