Fitch dự báo sốc về giá vàng

Fitch dự đoán giá vàng giảm trong năm nay. Ảnh: AFP
Fitch dự đoán giá vàng giảm trong năm nay. Ảnh: AFP
Fitch dự đoán giá vàng giảm trong năm nay. Ảnh: AFP
Lên top