FBI tham gia điều tra vụ nổ hóa chất tại cảng Beirut, Lebanon

Vụ nổ kho hóa chất ngày 4.8 tại cảng Beirut đã khiến 6.000 người bị thương và 300.000 người rơi vào cảnh không nhà. Ảnh: AFP
Vụ nổ kho hóa chất ngày 4.8 tại cảng Beirut đã khiến 6.000 người bị thương và 300.000 người rơi vào cảnh không nhà. Ảnh: AFP
Vụ nổ kho hóa chất ngày 4.8 tại cảng Beirut đã khiến 6.000 người bị thương và 300.000 người rơi vào cảnh không nhà. Ảnh: AFP
Lên top