FBI điều tra 140.000 bằng chứng vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Nghi phạm khoác lông thú đội mũ sừng bò xông vào Điện Capitol. Ảnh: AFP
Nghi phạm khoác lông thú đội mũ sừng bò xông vào Điện Capitol. Ảnh: AFP
Nghi phạm khoác lông thú đội mũ sừng bò xông vào Điện Capitol. Ảnh: AFP
Lên top