FBI công bố tài liệu giải mật đầu tiên vụ khủng bố 11.9

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama cùng các quan chức Mỹ dự lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9 tại New York, ngày 11.9.2021. Ảnh: AFP/Getty
Vợ chồng Tổng thống Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama cùng các quan chức Mỹ dự lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9 tại New York, ngày 11.9.2021. Ảnh: AFP/Getty
Vợ chồng Tổng thống Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama cùng các quan chức Mỹ dự lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9 tại New York, ngày 11.9.2021. Ảnh: AFP/Getty
Lên top