Facebook, Youtube lỗ lớn vì những thay đổi của Apple

Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook. Ảnh: AFP
Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook. Ảnh: AFP
Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook. Ảnh: AFP
Lên top