Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Facebook xin lỗi vì vụ gỡ ảnh “Em bé Napalm“