Facebook trả tới 50 nghìn USD để live stream trên nền tảng mới

Nền tảng Facebook Live Audio Room mới của Meta. Ảnh: Meta.
Nền tảng Facebook Live Audio Room mới của Meta. Ảnh: Meta.
Nền tảng Facebook Live Audio Room mới của Meta. Ảnh: Meta.
Lên top