Facebook: Thỏi nam châm hút nhân tài xây dựng vũ trụ ảo Metaverse

Một văn phòng của Facebook. Ảnh: AFP.
Một văn phòng của Facebook. Ảnh: AFP.
Một văn phòng của Facebook. Ảnh: AFP.
Lên top