Facebook sẽ gán nhãn tất cả bài đăng về vaccine COVID-19

Facebook thông báo sẽ gán nhãn tất cả các bài đăng về vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Facebook thông báo sẽ gán nhãn tất cả các bài đăng về vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Facebook thông báo sẽ gán nhãn tất cả các bài đăng về vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top