Facebook sập toàn cầu "bay màu" 6 tỉ USD của Mark Zuckerberg

Facebook cùng các ứng dụng WhatsApp và Instagram bị sập ngày 4.10. Ảnh: AFP
Facebook cùng các ứng dụng WhatsApp và Instagram bị sập ngày 4.10. Ảnh: AFP
Facebook cùng các ứng dụng WhatsApp và Instagram bị sập ngày 4.10. Ảnh: AFP
Lên top