Facebook rò rỉ dữ liệu của hơn 500 triệu người dùng

Thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook đã bị rò rỉ trên Internet. Ảnh: AFP
Thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook đã bị rò rỉ trên Internet. Ảnh: AFP
Thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook đã bị rò rỉ trên Internet. Ảnh: AFP
Lên top