Facebook ra chính sách mới trước cuộc bầu cử lớn nhất thế giới ở Ấn Độ

Người dân Ấn Độ xếp hàng bầu cử. Ảnh: NYT
Người dân Ấn Độ xếp hàng bầu cử. Ảnh: NYT
Người dân Ấn Độ xếp hàng bầu cử. Ảnh: NYT
Lên top