Facebook hé lộ kế hoạch đổi tên

Facebook đang có dự định đổi tên để thể hiện sự tập trung trong việc xây dựng vũ trụ ảo. Ảnh: Xinhua
Facebook đang có dự định đổi tên để thể hiện sự tập trung trong việc xây dựng vũ trụ ảo. Ảnh: Xinhua
Facebook đang có dự định đổi tên để thể hiện sự tập trung trong việc xây dựng vũ trụ ảo. Ảnh: Xinhua
Lên top