Facebook đóng tài khoản của chính đảng ở New Zealand trước bầu cử

Facebook tuyên bố đã đóng cửa trang của một đảng chính trị New Zealand vì vi phạm chính sách thông tin sai lệch về COVID-19 của hãng này. Ảnh: AFP
Facebook tuyên bố đã đóng cửa trang của một đảng chính trị New Zealand vì vi phạm chính sách thông tin sai lệch về COVID-19 của hãng này. Ảnh: AFP
Facebook tuyên bố đã đóng cửa trang của một đảng chính trị New Zealand vì vi phạm chính sách thông tin sai lệch về COVID-19 của hãng này. Ảnh: AFP
Lên top