Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD

Facebook bị tố phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em. Ảnh: FB
Facebook bị tố phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em. Ảnh: FB
Facebook bị tố phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em. Ảnh: FB
Lên top