Facebook bị cấm hoạt động ở Papua New Guinea trong một tháng

CEO Facebook. Ảnh: Getty.
CEO Facebook. Ảnh: Getty.
CEO Facebook. Ảnh: Getty.