Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti:

EVFTA và EVIPA-cơ hội vàng để Việt Nam đón làn sóng dịch chuyển đầu tư

Doanh nghiệp Dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi EVFTA có hiệu lực. 
Ảnh: NAM NGUYÊN
Doanh nghiệp Dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi EVFTA có hiệu lực. Ảnh: NAM NGUYÊN
Doanh nghiệp Dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi EVFTA có hiệu lực. Ảnh: NAM NGUYÊN
Lên top