EVFTA: Tấm vé thông hành quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận thị trường EU

Nghị viện Châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Ảnh: BNG
Nghị viện Châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Ảnh: BNG
Nghị viện Châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Ảnh: BNG
Lên top