EVFTA - cơ hội để Việt Nam tạo vị thế tiên phong trong ASEAN

Hàng dệt may là thế mạnh của Việt Nam khi tham gia EVFTA. 
Ảnh: Hải NGuyễn
Hàng dệt may là thế mạnh của Việt Nam khi tham gia EVFTA. Ảnh: Hải NGuyễn
Hàng dệt may là thế mạnh của Việt Nam khi tham gia EVFTA. Ảnh: Hải NGuyễn
Lên top