EU xem xét sử dụng thuốc viêm khớp để điều trị COVID-19

EU xem xét sử dụng thuốc Kineret để điều trị COVID-19. Ảnh: Kineret
EU xem xét sử dụng thuốc Kineret để điều trị COVID-19. Ảnh: Kineret
EU xem xét sử dụng thuốc Kineret để điều trị COVID-19. Ảnh: Kineret
Lên top