EU xem xét dỡ bỏ hạn chế đi lại cho hơn 10 quốc gia ngoài khối từ 1.7

Trụ sở của Ủy ban Châu Âu tại thành phố Bruxelles, Bỉ. Ảnh: AFP.
Trụ sở của Ủy ban Châu Âu tại thành phố Bruxelles, Bỉ. Ảnh: AFP.
Trụ sở của Ủy ban Châu Âu tại thành phố Bruxelles, Bỉ. Ảnh: AFP.
Lên top