EU viện trợ 20 triệu Euro cho Việt Nam quản lý tài nguyên thiên nhiên

Rừng ngập mặn ở Cà Mau. Ảnh: ĐSQ Pháp
Rừng ngập mặn ở Cà Mau. Ảnh: ĐSQ Pháp
Rừng ngập mặn ở Cà Mau. Ảnh: ĐSQ Pháp
Lên top