EU và Nhật Bản đạt đồng thuận về thỏa thuận FTA

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet