EU ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam trong xử lý các vấn đề quốc tế

Tân Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti. Ảnh: V.A
Tân Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti. Ảnh: V.A
Tân Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti. Ảnh: V.A
Lên top