EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Công ty CureVac của Đức đang nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: NYT
Công ty CureVac của Đức đang nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: NYT
Công ty CureVac của Đức đang nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: NYT
Lên top